เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์ ชั้นปีที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38_4-12-61