เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาดูงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39_11-2-62