เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4_ 24 -7- 62