เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างพิมพ์คู่มือบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22_3-6- 62