.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการดังใบเสนอราคาแนบโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์และเครือข่ายผ้าทอย้อมคราม บ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56_15-5-62