เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8_2-5- 62