เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเหมารถตู้ โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์และเครือข่ายผ้าทอย้อมคราม บ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54_16-2-62