เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์และเครือข่ายผ้าทอย้อมคราม บ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52_28-12-61