เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำผ้าทอ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และเครือข่ายผ้าทอย้อมคราม บ้านนาเมือง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49_28-12-61