เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุย้อมผ้าจำนวน ๗ รายการโครงการการยกระดับภูมิปัญญาสิ่งทอ บ้านม่วงหอม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

46_21-12-61