เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารปฏิบัติการเซรามิกส์พร้อมซ่อมแซมปรับบานพับประตูและปรับปรุงฝ้าห้องพักอาจารย์สาขาวิชาโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11_ 21-12-61