.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงกาฝึกอบรมความรู้และทักษะการสอนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ สำหรับครูและนักเรียนมัธยมศึกษา/ ประถมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47_16-11-61