เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารปฏิบัติการเซรามิกส์พร้อมซ่อมแซมปรับบานพับประตูและปรับปรุงฝ้าห้องพักอาจารย์สาขาวิชาโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10_9-11- 61