เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสโครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32_5-11-61