เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตั้งแต่มิเตอร์ ๓๒๗๐๔๐-๓๕๒๔๙๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3_5-11- 61