เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตั้งแต่มิเตอร์ ๓๐๒๘๒๓-๓๒๗๐๔๐ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2_1-11-61