ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีรับเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2561

16102018-6