.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1_29-11-61