ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าติดตั้งโปรเจคเตอร์และจอรับภาพห้อง๑๑๐๒ เทคโนโลยีเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20180914110112