ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาระบบแสงเสียง งานโครงการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาำะเจาะจง

11092018-14