เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุย้อมผ้าจำนวน ๘ รายการ โครงการการยกระดับภูมิปัญญาสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านภูมิทอง ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยการเพิ่มทักษะด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตวิถี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44_28-12-62