หมวดหมู่: PublicRelations

ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้มีการแนะนำผู้บริหารชุดใหม่พร้อมด้วยชี้แจงนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารคณะเทคโนฯ

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้มีการแนะนำผู้บริหารชุดใหม่พร้อมด้วยชี้แจงนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารคณะเทคโนฯ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมสโลบ 5029 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน…

โพสต์โดย สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. เมื่อ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2021

การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13022021 (1)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม”วันราชภัฏ” ประจำปี 2564 **สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้ที่ สนง.คณะเทคโนฯ ได้ถึงวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

06022021

เปิดแล้ว #ทุนเรียนฟรีที่พิบูลสงคราม ทุนเรียนฟรี..!! : 1 ตำบล 1 ทุน 179 ทุน ทุนเรียนฟรี..!! เพชรกาซะลอง 50 ทุน

▶️ทุนเรียนฟรี..!! : 1 ตำบล 1 ทุน 179 ทุน
◀️ทุนเรียนฟรี..!! เพชรกาซะลอง 50 ทุน
สมัคร Online 📲 https://reg.psru.ac.th/reg2018/
☎️ 055267050 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กองพัฒนานักศึกษา มรพส.

📣📣📣ขอความร่วมมือ นักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อ 😷สวมแมส ✋ล้างมือ 🌡ตรวจวัดอุณภูมิ และ 📲สแกน QR Code ก่อนเข้าอาคาร 👉ตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

📣📣ขอความร่วมมือ นักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อ 😷สวมแมส ✋ล้างมือ 🌡ตรวจวัดอุณภูมิ และ 📲สแกน QR Code ก่อนเข้าอาคาร 👉ตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ขอให้คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านปฏิบัติตนตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากการแข่งขัน Startup Thailand League เป็นหนึ่งใน 200 ทีมจาก จาก 39 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์งานใน “Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากการแข่งขัน Startup Thailand League เป็นหนึ่งใน 200 ทีมจาก จาก 39 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์งานใน “Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University” ซึ่งที่เป็นเวทีสำหรับจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพของนักศึกษา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือนักลงทุนสนใจลงทุนต่อยอดแนวความคิดในเชิงธุรกิจต่อไป
ทีมนักศีกษาทั้ง 2 ทีม ประกอบไปด้วย
ทีม #ReferHUB
1.นายอภิชัย ถิ่นทองหลาง. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี-4
2.นายนรเศษฐ์ ธนธัญกุล. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี-3
3.นายตะวัน เสริมสุข. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี-3
4.นายอนุรักษ์ ขวัญวงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี-3
5. นายเมธานันท์ เนียมเปี่ยม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี-3
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ , อ. พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์
ทีม #ALiCOBS
1. นายศิวกร มณีรัตน์. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี-4
2.น.ส. สุพัตรา คำวงเวียน. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี-2
3..น.ส. ธณัชชา นิติรัตน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี-2
4.นายอชิตพล โฆษิตฤทธิเดช. การจัดการ ปี-4. คณะวิทยาการจัดการ ฯ
5.น.ส. อภิญญา คุ้มฉาย การจัดการ ปี-4. คณะวิทยาการจัดการ ฯ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ชิตณรงค์ เพ็งแตง , อ. กมลทิพย์ เดชะปรากรม
(คณะวิทยาการจัดการ ฯ )

งาน“ทำบุญเข้าพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน“ทำบุญเข้าพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี” โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ณ อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม