ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้มีการแนะนำผู้บริหารชุดใหม่พร้อมด้วยชี้แจงนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารคณะเทคโนฯ

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยได้มีการแนะนำผู้บริหารชุดใหม่พร้อมด้วยชี้แจงนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารคณะเทคโนฯ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมสโลบ 5029 ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน…

โพสต์โดย สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. เมื่อ วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2021