📣📣คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 👏👏ขอเเสดงความยินดีกับ 👉👉บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของ มรพส. ประจำปี2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 👏👏ขอเเสดงความยินดีกับ 👉👉บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของ มรพส. ประจำปี2563