เปิดแล้ว #ทุนเรียนฟรีที่พิบูลสงคราม ทุนเรียนฟรี..!! : 1 ตำบล 1 ทุน 179 ทุน ทุนเรียนฟรี..!! เพชรกาซะลอง 50 ทุน

▶️ทุนเรียนฟรี..!! : 1 ตำบล 1 ทุน 179 ทุน
◀️ทุนเรียนฟรี..!! เพชรกาซะลอง 50 ทุน
สมัคร Online 📲 https://reg.psru.ac.th/reg2018/
☎️ 055267050 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กองพัฒนานักศึกษา มรพส.