งาน“ทำบุญเข้าพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน“ทำบุญเข้าพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี” โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ณ อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม