ขอเชิญร่วมเป็นภาคีวิชาการในงานประชุมวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 การสร้างสรรค์ในยุคอุบัติใหม่ แบบออนไลน์

02072020-1