ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาดา ไกรกิจราษฏร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ประจำปี 2562

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉 นางสาวญาดา ไกรกิจราษฏร์ ▶️▶️ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 🏅🏅บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ประจำปี 2562🏅🏅 ▶️▶️ในคราวประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มรพส. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563