คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการนักศึกษา และสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมเทคโน ชั้น 1 อาคาร 5 โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรจากมหาวิทยาลัยฯในเครือข่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางคณะเทคโนฯ มรพส. ขอขอบคุณพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี่