ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาเมคคาทรอนิกส์   ในการแข่งขันฝีมืแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาเมคคาทรอนิกส์ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป ในการแข่งขันฝีมืแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562#World_skill_Thailand