โครงการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจาปี 2562เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2560 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร แบบ 4 ปี และ 2 ปี(ต่อเนื่อง) จึงมีนักศึกษาที่ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรในปีการศึกษานี้ จึงจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตนหลังสำเร็จการศึกษา แนวทางการหางานและวิถีทางการดำรงชีวิตในสังคมให้เหมาะสมกับความเป็นบัณฑิต โดยในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ รองอธิการบดีผ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และได้ในเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลเหรียญเรียดี ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะ ให้กับนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ จากนั้นเป็นการบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าจากคณะเทคโนฯได้แก่ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น และนายอนุศร จันททะวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2561 ส่วนในกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นพิธีมุทิตาจิต โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล มาช่วยดำเนินการในพิธีโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ ทางคณะเทคโนฯ จึงได้เก็บภาพบรรยากาศงานในวันนั้นมาฝาก และขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จงประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตต่อไป