โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์ ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงาน “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ซึ่งทางคณะได้จัดเป็นประจำทุกปีถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ โดยในปีนี้ทางคณะได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดไทย โดยพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้พรปีใหม่  พร้อมได้นำทีมผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมปักพวงมโหตร และทำพิธีทรงน้ำพระ  จากนั้นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโส  โดยภายในงานทางน้องๆจากสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดการละเล่นล้วงไห และปา กระป๋อง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้นสนุกสนาน หลังจากเสร็จพิธี ผศ.เกษม บุญโญ อดีตรองอธิการบดีได้เป็นตัวแทนอาวุโส กล่าวให้พรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ทางเราจึงเก็บภาพบรรยากาศประเพณีอันดีงานของไทยมาให้รับชมกันครับ