คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าจัดนิทรรศการภายในบูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งาน NST Fair Science Carnival Bangkok ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02VZHApqHcMCjEkEAfijHWaAnshW68mM6PV5wEz6tkT5duSMTzo1TJDhyjmbGvwsZLl%26id%3D1598114933531927&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”957″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>