🎊ขอแสดงความยินดีกับ 🎊 🔸รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรบทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน “สร้อยคอ” และ “แจกัน”

🎊ขอแสดงความยินดีกับ 🎊

🔸รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล

👉 ที่ได้รับการจดทะเบียนประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกรบทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน “สร้อยคอ” และ “แจกัน”