🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 👉นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น 👉การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างประจำปีพศ 2565