เปิดรับบทความ!!! ปี 2565

📣📣เปิดรับบทความ!!! ปี 2565

👉วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

📝เปิดรับบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

  • 🔶อยู่ในเกณฑ์ กพอ. (เริ่ม ฉบับที่ 1 ปี 2565 เป็นต้นไป)
  • 🔶Peer 3 ท่าน (Double blinded)
  • 🔶ตีพิมพ์มายาวนานกว่า 3 ปี
  • 🔶ค่าตีพิมพ์ 2,500 บาท ต่อ 1 บทความ
  • รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/psru-jite