จดหมายข่าวออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับที่1 วันที่ 27 กันยายน 2564

Image

จดหมายข่าวออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับที่1 วันที่ 27 กันยายน 2564

Image
Image
Image
Image
Image

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี

     วันที่ 27 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom ) เพื่อรายงานผลการดำเนินการเรียนการสอนในการพัฒนาท้องถิ่น ,การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ณ หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ PSRU

Image

👏ขอแสดงความยินดีกับ👏 🔶อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ 👉อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 👉ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนและพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับการประเมิน ITA ให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 👉จาก🔶นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก

Image
   ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ (ทั้งสายวิชาการ - สนับสนุน) ในงานมุทิตาจิต​ กาซะลอผลัดใบ​ ประจำปี​ 2564 "ครบรอบ​ 100​ ปี​ พิบูลสงคราม​ มุฑิตาจิต​ ทดแทนพระคุณ​" โดยงานได้จัดขึ้นในรูปแบบใหม่ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อCOVID-19 สอดรับมาตรการป้องกันฯ และถ่ายถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ 2564 ห้องประชุม ท209 อาคารทีปวิชญ์