ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนและพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก


ขอแสดงความยินดีกับ 

อาจารย์วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์

👉อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

👉ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้สนับสนุนและพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อรองรับการประเมิน ITA ให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

👉จาก🔶นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก