ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ (ทั้งสายวิชาการ – สนับสนุน) ประจำปี 2564

ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ (ทั้งสายวิชาการ – สนับสนุน) ประจำปี 2564 โดยงานได้จัดขึ้นในรูปแบบใหม่ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อCOVID-19 สอดรับมาตรการป้องกันฯ และถ่ายถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ 2564  ห้องประชุม ท209 อาคารทีปวิชญ์  #วันวานที่พากเพียร #วันเกษียณที่ภาคภูมิ