หมวดหมู่: ประกาศคณะ

แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้จ้างงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำคณะเทคโนโลยีอตสาหกรรม

24062022-1

แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้จ้างงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิคด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำคณะเทคโนโลยีอตสาหกรรม

24062022-1

ระเบียบสโมสรบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2563

 17092020-4

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุย้อมผ้าจำนวน ๘ รายการ โครงการการยกระดับภูมิปัญญาสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านภูมิทอง ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยการเพิ่มทักษะด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตวิถี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44_28-12-62