หมวดหมู่: PublicRelations

พิธีลงนามความตกลงร่วมมือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วม #พิธีลงนามความตกลงร่วมมือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง รวมทั้งคลินิคเทคโนโลยี/อุทยานวิทยาศาสตร์ มรพส. และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส.
ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย
ขอขอบคุณรูปภาพจาก ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม  กองนโยบายและแผน มรพส.

ให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าจัดนิทรรศการภายในบูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งาน NST Fair Science Carnival Bangkok ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02VZHApqHcMCjEkEAfijHWaAnshW68mM6PV5wEz6tkT5duSMTzo1TJDhyjmbGvwsZLl%26id%3D1598114933531927&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”957″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมเยี่ยมชมหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D5745647915445254%26id%3D1598114933531927&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”736″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 27 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom ) เพื่อรายงานผลการดำเนินการเรียนการสอนใ ,การพัฒนาท้องถิ่น ,การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ณ หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ PSRU

Continue reading “คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีตอนรับน้องใหม่ นายประกฤษฎิ์ นวลเป้า เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

#มาตรการช่วยเหลือ นศ. ช่วง COVID-19 ระรอกใหม่ มรพส.ขานรับนโยบาย ลดค่าเทอม 50% และให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม อีกรายละ 2,000.- บาท

#มาตรการช่วยเหลือ นศ. ช่วง COVID-19 ระรอกใหม่
มรพส.ขานรับนโยบาย ลดค่าเทอม 50% และให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม อีกรายละ 2,000.- บาท

👉 1.) คืนเงินค่าบำรุงการศึกษาร้อยละ 50 ในเทอม 1/2564 ในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรต่างๆ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) สำหรับหลักสูตรที่มีค่าบำรุงการศึกษาตั้งแต่ 50,001 บาท ลดร้อยละ 30 ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าที่ อว. กำหนด (เดิมลด 10% + 40% รวมเป็น 50%)
👉 2.) เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (เฉพาะระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ)
👉 3.) เงินที่จะช่วยเหลือได้มาจาก เงินเหลือจ่ายจากคณะ ศูนย์ สำนัก และเงินโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจากแหล่งเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 และแหล่งเงินรายได้สะสม หรือกองทุนเงินรายได้
👉 4.) งดค่าดำเนินการผู้บริหาร กศ.ป.ป. (ที่มีเงินประจำตำแหน่ง) และหัวหน้าสำนักงานที่มีเงินประจำตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ส.ค.- ต.ค. 64
(👉มติคณะกรรมการบริหาร มรพส. / ส่วนขั้นตอนและวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอให้น้องๆ อดใจรอประกาศจาก ม. อีกครั้งนะคะ / ถ้าทราบรายละเอียดแล้ว แอดมินจะรีบแจ้งให้ทุกคนทราบทันทีค่ะ💞)