หมวดหมู่: ACTIVITIES

พิธีลงนามความตกลงร่วมมือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วม #พิธีลงนามความตกลงร่วมมือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง รวมทั้งคลินิคเทคโนโลยี/อุทยานวิทยาศาสตร์ มรพส. และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส.
ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย
ขอขอบคุณรูปภาพจาก ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม  กองนโยบายและแผน มรพส.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าจัดนิทรรศการภายในบูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งาน NST Fair Science Carnival Bangkok ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02VZHApqHcMCjEkEAfijHWaAnshW68mM6PV5wEz6tkT5duSMTzo1TJDhyjmbGvwsZLl%26id%3D1598114933531927&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”957″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ,รศ.ดร. สนิท ปิ่นสกุล คณบดีคณะเทคโนฯ มรพส. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมฯ ม.นเรศวร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นซึ่งรองรับพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ และการทานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถยกระดับศักยภาพการทางานเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในงานตามภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นสืบต่อไป

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมเยี่ยมชมหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D5745647915445254%26id%3D1598114933531927&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”736″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 27 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom ) เพื่อรายงานผลการดำเนินการเรียนการสอนใ ,การพัฒนาท้องถิ่น ,การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ณ หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ PSRU

Continue reading “คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ (ทั้งสายวิชาการ – สนับสนุน) ประจำปี 2564

ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ (ทั้งสายวิชาการ – สนับสนุน) ประจำปี 2564 โดยงานได้จัดขึ้นในรูปแบบใหม่ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อCOVID-19 สอดรับมาตรการป้องกันฯ และถ่ายถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ 2564  ห้องประชุม ท209 อาคารทีปวิชญ์  #วันวานที่พากเพียร #วันเกษียณที่ภาคภูมิ