ผู้เขียน: TechnoNews

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้ง 2 ทีม ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน #โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2566 #Research to Market : R2M 2023) #ระดับมหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ❤”มุทิตาจิต 102 ปี คนดีศรีพิบูล” มาร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ประกาศยินดีและเชิดชูเกียรติยศของทุกท่านพร้อมกัน 👉วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 👉เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 👉ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แจ้งประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่เสนอซื้อและได้รับการอนุมัติจัดซื้อ เข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอแจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดันที่ 1 การแข่งขันทักษะสร้างแบบการจำลองระบบทางอุตสาหกรรม ด้วยโปรแกรม FlexSim

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
👏👏ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดันที่ 1
👉👉การแข่งขันทักษะสร้างแบบการจำลองระบบทางอุตสาหกรรม ด้วยโปรแกรม FlexSim
👉👉การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษา เครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
👉👉ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2566 ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี